Meriküla, paik kus olen olnud palju kordi ning veetnud lausa öö – Tervitused Olgale, kas tunned paiga ära 🙂

Vinge pankrannik, Tilgu

Paekivi paljand

Ninamaa -meenub kohe multifilm Kunksmoor ja Kapten Trumm

Maaliline

Kaubalaev annab hästi mõõdu, kui suur on mere ala

VisitHarku kirjutab selliselt: Mereajaloo seisukohalt ainulaadne kompleks. Ninamaa neemele rajati 1898. aastal terve sireeni ja teenindavate hoonete kompleks. Tänaseks on sireenijaamast säilinud sireenihoone, elamu, kütuseait, saun ja viltu vajunud nautofoni mast. Tormine meri uhub Ninamaa neeme iga aastaga väiksemaks ning ajaloolist kompleksi ohustab hävimine. 19. sajandil navigeeriti rannikumeres kompassi kõrval visuaalsete meremärkide järgi: majakad, liinimärgid, poid jne. Halva nähtavuse korral see võimalus puudus. Et udu korral laevu helisignaaliga ohtlikest karidest ja madalikest hoiatada, rajati mitmele poole majakate juurde spetsiaalsed sireenijaamad. Sellised auru või suruõhuga käitatavad sireenid olid olemas näiteks Mohni ja Pakri tuletornide juures. Suurupis rajati selleks majakast eemale Ninamaa neeme tippu lausa eraldiseisev sireenijaama kompleks. Sellisena on Suurupi – Ninamaa sireenijaam unikaalne nähtus. Sireenijaam on ehitatud aastatel 1898 (aastaarv küttelao ukse kohal). Esialgne puidust sireenihoone paiknes neeme kirdepoolsel küljel praeguste kuuride kohal. Millalgi, enne Eesti Vabariigi teket ehitati uus kivist sireenihoone. Esimene sireenihoone lammutati nõukogude perioodil ja selle asemele ehitati kuurid. Sireenijaam elektrifitseeriti 1961. aastal. Millalgi pärast seda asendati auru või suruõhuga töötavad sireenid elektriliste nautofonidega. Sireenijaam töötas viimati 1980. aastate keskpaiku.